นิสิต มก. สกลนคร ชนะเลิศโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง



    “ ทีม KU พัฒนาอาสา ” นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.) สร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ “ทีมละเบ๋อ” และ “ทีมมดตะนอยบนดอยสูง” นิสิต มก. ฉกส. ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และอันดับ 3 ตามลำดับ ในการอาสาทำความดีช่วยเหลือประชาชน ร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคม ประชาชน และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกการบัญชี “โครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 ซึ่งจัดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ชาว มก. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้ง 3 ทีม ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในการอาสาทำความดีช่วยเหลือประชาชน ด้วยการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริงจนประสบผลสำเร็จ ติดตามผลงานของพวกเขาได้ทางรายการ Ku online


วันที่ลงรายการ : 05/10/2012 | จำนวนคนเข้าชม : 753 | ความยาว : 22.36 นาที

<<<

ตอบคำถามเรื่องปิ้งย่าง ด้วยถ่านไม้สะอาดคุณภาพสูง
วันที่ลงรายการ : 03/10/2012
จำนวนคนเข้าชม : 533


>>>
สัตวแพทย์ มก. ผ่าตัดนิ่วในช้างได้สำเร็จ เป็นครั้งแรกของโลก
วันที่ลงรายการ : 15/10/2012
จำนวนคนเข้าชม : 523