ตอน ชูความรู้สู้ภัยแล้ง ในงานเกษตรแฟร์ 2559    29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานมหกรรมทางการเกษตรยิ่งใหญ่ “งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559” ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง” “โดยจะมีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัย “เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เน้นการเสนอเนื้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้งทั้งหมด การประกวดทางการเกษตร พืชไร่ สัตว์เลี้ยง กล้วยไม้ ไม้ผล การแสดงพันธุ์ข้าวเพื่อสุขภาพ การสาธิตและฝึกอบรมวิชาชีพ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรราคาต่ำกว่าท้องตลาดของเครือข่ายนิสิตเก่า ส.มก. สินค้าโอทอป ตลาดน้ำชื่อดังของเมืองไทย ตลาดต้นไม้พรรณไม้ ร้านค้าและร้านอาหารของนิสิต


วันที่ลงรายการ : 28/01/2016 | จำนวนคนเข้าชม : 875 | ความยาว : 21.12 นาที

<<<

รู้ไว้ไม่ตายแน่ (ตอนที่ 3)
วันที่ลงรายการ : 02/09/2014
จำนวนคนเข้าชม : 4249


>>>
ตอน ก้าวสู่ นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54
วันที่ลงรายการ : 29/01/2016
จำนวนคนเข้าชม : 226