Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2009-09-18 15.30 นาที KU Online ครั้งที่ 200 : มก.กับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 56 129
2009-09-18 15.30 นาที KU Online ครั้งที่ 200 : มก.กับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 512 343
2009-09-17 14.15 นาที KU Online ครั้งที่ 199 : ระบบ e-book สำนักพิมพ์มก. 56 420
2009-09-17 14.15 นาที KU Online ครั้งที่ 199 : ระบบ e-book สำนักพิมพ์มก. 512 385
2009-09-16 15.35 นาที KU Online ครั้งที่ 198 : อาจารย์มก.คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นปี2552 56 104
2009-09-16 15.35 นาที KU Online ครั้งที่ 198 : อาจารย์มก.คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นปี2552 512 100
2009-09-15 11.45 นาที KU Online ครั้งที่ 197 : มูลนิธิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 56 79
2009-09-15 11.45 นาที KU Online ครั้งที่ 197 : มูลนิธิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 512 75
2009-09-14 17.18 นาที KU Online ครั้งที่ 196 : งานวิเทศสัมพันธ์ มก. 56 469
2009-09-14 17.18 นาที KU Online ครั้งที่ 196 : งานวิเทศสัมพันธ์ มก. 512 452
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 11] [ PAGE 12 / 50 ] [Next = 13]