Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2009-09-11 19.45 นาที KU Online ครั้งที่ 195 : สมาคมนิสิตเก่า มก.ในพระบรมราชูปถัมป์ 56 80
2009-09-11 19.45 นาที KU Online ครั้งที่ 195 : สมาคมนิสิตเก่า มก.ในพระบรมราชูปถัมป์ 512 78
2009-09-10 18.30 นาที KU Online ครั้งที่ 194 : การดำเนินการ สำนักงานทะเบียนและประมวลฯ 56 68
2009-09-10 18.30 นาที KU Online ครั้งที่ 194 : การดำเนินการ สำนักงานทะเบียนและประมวลฯ 512 72
2009-09-09 15.15 นาที KU Online ครั้งที่ 193 : นิสิตวิศวฯ สร้างแหล่งการเรียนรู้ Virtual World 56 81
2009-09-09 15.15 นาที KU Online ครั้งที่ 193 : นิสิตวิศวฯ สร้างแหล่งการเรียนรู้ Virtual World 512 72
2009-09-08 17.51 นาที KU Online ครั้งที่ 192 : มก.จัดแข่งขันเมนเดลโซนเปียโนคอนแชร์โต 56 73
2009-09-08 17.51 นาที KU Online ครั้งที่ 192 : มก.จัดแข่งขันเมนเดลโซนเปียโนคอนแชร์โต 512 74
2009-09-07 23.50 นาที KU Online ครั้งที่ 191 : อธิการบดีชี้แจงงบปะมาณปี 53 พร้อมเดินหน้ามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 56 101
2009-09-07 23.50 นาที KU Online ครั้งที่ 191 : อธิการบดีชี้แจงงบปะมาณปี 53 พร้อมเดินหน้ามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 512 1865
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 12] [ PAGE 13 / 50 ] [Next = 14]