Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2009-03-20 19.09 นาที KU Online ครั้งที่ 160 : นักวิจัยมก. วิจัยน้ำเชื้อช้างแช่แข็ง 56 88
2009-03-20 19.09 นาที KU Online ครั้งที่ 160 : นักวิจัยมก. วิจัยน้ำเชื้อช้างแช่แข็ง 512 86
2009-03-19 07.04 นาที KU Online ครั้งที่ 159 : โครงการพัฒนา มก.กำแพงแสน 56 121
2009-03-19 07.04 นาที KU Online ครั้งที่ 159 : โครงการพัฒนา มก.กำแพงแสน 512 100
2009-03-18 03.10 นาที KU Online ครั้งที่ 158 : นิสิตนนทรีอีสาน คว้าแชมป์ประเทศไทย Honda ประหยัดน้ำมัน 56 112
2009-03-18 03.10 นาที KU Online ครั้งที่ 158 : นิสิตนนทรีอีสาน คว้าแชมป์ประเทศไทย Honda ประหยัดน้ำมัน 512 771
2009-03-09 15.10 นาที KU Online ครั้งที่ 157 : การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 56 148
2009-03-09 15.10 นาที KU Online ครั้งที่ 157 : การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 512 1430
2009-03-06 15.50 นาที KU Online ครั้งที่ 156 : โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่นานาชาติ 56 106
2009-03-06 15.50 นาที KU Online ครั้งที่ 156 : โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่นานาชาติ 512 83
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 19] [ PAGE 20 / 50 ] [Next = 21]