Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2009-02-06 13.50 นาที KU Online ครั้งที่ 150 : มก.ร่วมชิงชัย กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36 56 120
2009-02-06 13.50 นาที KU Online ครั้งที่ 150 : มก.ร่วมชิงชัย กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36 512 108
2009-02-02 12.25 นาที KU Online ครั้งที่ 149 : นิสิตมก.คว้ารางวัลซอฟแวร์แผนที่อัฉริยะ 56 130
2009-02-02 12.25 นาที KU Online ครั้งที่ 149 : นิสิตมก.คว้ารางวัลซอฟแวร์แผนที่อัฉริยะ 512 119
2009-01-27 11.50 นาที KU Online ครั้งที่ 148 : รายการโทรทัศน์ 66 ปี มก 56 506
2009-01-27 11.50 นาที KU Online ครั้งที่ 148 : รายการโทรทัศน์ 66 ปี มก 512 974
2009-01-23 29.32 นาที KU Online ครั้งที่ 147 : งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552 56 254
2009-01-23 29.32 นาที KU Online ครั้งที่ 147 : งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552 512 4683
2009-01-20 18.18 นาที KU Online ครั้งที่ 146 : วิจัยเลือดจระเข้ เป็นผลิตภณฑ์อาหารเสริม 56 160
2009-01-20 18.18 นาที KU Online ครั้งที่ 146 : วิจัยเลือดจระเข้ เป็นผลิตภณฑ์อาหารเสริม 512 631
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 21] [ PAGE 22 / 50 ] [Next = 23]