Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2009-01-19 13.51 นาที KU Online ครั้งที่ 145 : Open House คณะมนุษยศาสตร์ 56 752
2009-01-19 13.51 นาที KU Online ครั้งที่ 145 : Open House คณะมนุษยศาสตร์ 512 458
2009-01-08 10.30 นาที KU Online ครั้งที่ 144 : ไกรทอง ยานใต้น้ำไร้คนขับ 56 140
2009-01-08 10.30 นาที KU Online ครั้งที่ 144 : ไกรทอง ยานใต้น้ำไร้คนขับ 512 119
2009-01-07 10.00 นาที KU Online ครั้งที่ 143 : วิจัยต้นสบู่ดำ แหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต 56 116
2009-01-07 10.00 นาที KU Online ครั้งที่ 143 : วิจัยต้นสบู่ดำ แหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต 512 100
2008-12-26 11.34 นาที KU Online ครั้งที่ 142 : ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ มก.กำแพงแสน 56 133
2008-12-26 11.34 นาที KU Online ครั้งที่ 142 : ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ มก.กำแพงแสน 512 107
2008-12-24 16.50 นาที KU Online ครั้งที่ 141 : นายกสภามก. คนใหม่ 56 544
2008-12-24 16.50 นาที KU Online ครั้งที่ 141 : นายกสภามก. คนใหม่ 512 2222
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 22] [ PAGE 23 / 50 ] [Next = 24]