Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2008-12-03 15.03 นาที KU Online ครั้งที่ 140 : มก.ร่วมพัฒนางานวิจัยโครงการหลวง 56 139
2008-12-03 15.03 นาที KU Online ครั้งที่ 140 : มก.ร่วมพัฒนางานวิจัยโครงการหลวง 512 772
2008-12-01 19.46 นาที KU Online ครั้งที่ 139 : Open House คณะบริหารธุรกิจ 56 470
2008-12-01 19.46 นาที KU Online ครั้งที่ 139 : Open House คณะบริหารธุรกิจ 512 431
2008-11-27 18.04 นาที KU Online ครั้งที่ 138 : มก.ร่วมขบวนพระอิสริยยศส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 56 198
2008-11-27 18.04 นาที KU Online ครั้งที่ 138 : มก.ร่วมขบวนพระอิสริยยศส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 512 1608
2008-11-24 12.06 นาที KU Online ครั้งที่ 137 : รางวัลเกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 5 56 160
2008-11-24 12.06 นาที KU Online ครั้งที่ 137 : รางวัลเกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 5 512 823
2008-11-20 06.34 นาที KU Online ครั้งที่ 136 : ร่วมแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 56 123
2008-11-20 06.34 นาที KU Online ครั้งที่ 136 : ร่วมแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 512 115
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 23] [ PAGE 24 / 50 ] [Next = 25]