Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2008-10-29 21.15 นาที KU Online ครั้งที่ 130 : การบริหารจัดการโรงนมน้ำดื่ม ศูนย์หนังสือมก. 56 108
2008-10-29 21.15 นาที KU Online ครั้งที่ 130 : การบริหารจัดการโรงนมน้ำดื่ม ศูนย์หนังสือมก. 512 101
2008-10-22 19.49 นาที KU Online ครั้งที่ 129 : งานบริการวิชาการ 56 394
2008-10-22 19.49 นาที KU Online ครั้งที่ 129 : งานบริการวิชาการ 512 321
2008-10-21 20.26 นาที KU Online ครั้งที่ 128 : อาจารย์มก.กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 56 114
2008-10-21 20.26 นาที KU Online ครั้งที่ 128 : อาจารย์มก.กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 512 104
2008-10-15 15.32 นาที KU Online ครั้งที่ 127 : มก.พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังแกลบ 56 131
2008-10-15 15.32 นาที KU Online ครั้งที่ 127 : มก.พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังแกลบ 512 103
2008-10-13 02.41 นาที KU Online ครั้งที่ 126 : พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่คณะบริหารธุรกิจ 56 140
2008-10-13 02.41 นาที KU Online ครั้งที่ 126 : พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่คณะบริหารธุรกิจ 512 114
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 25] [ PAGE 26 / 50 ] [Next = 27]