Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2008-10-10 20.39 นาที KU Online ครั้งที่ 125 : อาจารย์มก. พัฒนาเว๊บไซต์ตำรับยา ตำราไทย 56 123
2008-10-10 20.39 นาที KU Online ครั้งที่ 125 : อาจารย์มก. พัฒนาเว๊บไซต์ตำรับยา ตำราไทย 512 103
2008-10-03 21.14 นาที KU Online ครั้งที่ 124 : วิทยาเขตสกลนคร พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตร 56 142
2008-10-03 21.14 นาที KU Online ครั้งที่ 124 : วิทยาเขตสกลนคร พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตร 512 124
2008-10-01 18.14 นาที KU Online ครั้งที่ 123 : มก.ร่วมพัฒนาดาวเทียม SMMS สู่อวกาศ 56 138
2008-10-01 18.14 นาที KU Online ครั้งที่ 123 : มก.ร่วมพัฒนาดาวเทียม SMMS สู่อวกาศ 512 116
2008-09-30 12.56 นาที KU Online ครั้งที่ 122 : มก.ตั้งศูนย์ Excellent Center 56 445
2008-09-30 12.56 นาที KU Online ครั้งที่ 122 : มก.ตั้งศูนย์ Excellent Center 512 603
2008-09-26 15.24 นาที KU Online ครั้งที่ 121 : มก.ร่วมมือวิชาการกับประเทศอิสราเอล 56 138
2008-09-26 15.24 นาที KU Online ครั้งที่ 121 : มก.ร่วมมือวิชาการกับประเทศอิสราเอล 512 104
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 26] [ PAGE 27 / 50 ] [Next = 28]