Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2010-04-27 09.13 นาที ครั้งที่ 24/2553 : ทีมสัตวแพทย์ มก.ผ่าตัดข้อสะโพกเทียมในสุนัข ด้วยวิทยาการใหม่ล่าสุด 56 91
2010-04-27 09.13 นาที ครั้งที่ 24/2553 : ทีมสัตวแพทย์ มก.ผ่าตัดข้อสะโพกเทียมในสุนัข ด้วยวิทยาการใหม่ล่าสุด 512 466
2010-04-26 05.56 นาที ครั้งที่ 23/2553 : โครงการวิจัยผสมเทียมละมั่งพันธุ์พม่าประสบความสำเร็จ 56 50
2010-04-26 05.56 นาที ครั้งที่ 23/2553 : โครงการวิจัยผสมเทียมละมั่งพันธุ์พม่าประสบความสำเร็จ 512 54
2010-03-31 15.10 นาที ครั้งที่ 22/2553 : สัมมนาอาจารย์ ปี 2553 56 454
2010-03-31 15.10 นาที ครั้งที่ 22/2553 : สัมมนาอาจารย์ ปี 2553 512 392
2010-03-30 13.40 นาที ครั้งที่ 21/2553 : สงกรานต์ ใต้รั้วนนทรี 56 397
2010-03-30 13.40 นาที ครั้งที่ 21/2553 : สงกรานต์ ใต้รั้วนนทรี 512 319
2010-03-26 14.35 นาที ครั้งที่ 20/2553 : มก.เตรียมเปิด KU Kit 2 56 495
2010-03-26 14.35 นาที ครั้งที่ 20/2553 : มก.เตรียมเปิด KU Kit 2 512 3918
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 2] [ PAGE 3 / 50 ] [Next = 4]