Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2008-04-02 07.16 นาที KU Online ครั้งที่ 76 : โรคไข้หวัดแมว 56 576
2008-04-02 07.16 นาที KU Online ครั้งที่ 76 : โรคไข้หวัดแมว 512 526
2008-03-27 21.05 นาที KU Online ครั้งที่ 75 : สถานการณ์ความขัดแย้งของมนุษย์กับช้างป่า 56 122
2008-03-27 21.05 นาที KU Online ครั้งที่ 75 : สถานการณ์ความขัดแย้งของมนุษย์กับช้างป่า 512 123
2008-03-18 18.20 นาที KU Online ครั้งที่ 74 : งานปรับปรุงโรงอาหารและพันธุ์ไม้ มก 56 132
2008-03-18 18.20 นาที KU Online ครั้งที่ 74 : งานปรับปรุงโรงอาหารและพันธุ์ไม้ มก 512 135
2008-03-12 17.23 นาที KU Online ครั้งที่ 73 : โครงการพัฒนาวิชาการ 56 498
2008-03-12 17.23 นาที KU Online ครั้งที่ 73 : โครงการพัฒนาวิชาการ 512 430
2008-03-06 06.11 นาที KU Online ครั้งที่ 72 : คาลล่าลิลลี่ ที่ดอยปุย 56 540
2008-03-06 06.11 นาที KU Online ครั้งที่ 72 : คาลล่าลิลลี่ ที่ดอยปุย 512 138
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 35] [ PAGE 36 / 50 ] [Next = 37]