Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2008-03-03 20.29 นาที KU Online ครั้งที่ 71 : Transcript กิจกรรม 56 966
2008-03-03 20.29 นาที KU Online ครั้งที่ 71 : Transcript กิจกรรม 512 831
2008-02-25 18.15 นาที KU Online ครั้งที่ 70 : นักวิจัยดีเด่น ปี 2550 56 489
2008-02-25 18.15 นาที KU Online ครั้งที่ 70 : นักวิจัยดีเด่น ปี 2550 512 431
2008-02-18 16.34 นาที KU Online ครั้งที่ 69 : ศูนย์บรรเทาความขัดแย้ง 56 459
2008-02-18 16.34 นาที KU Online ครั้งที่ 69 : ศูนย์บรรเทาความขัดแย้ง 512 160
2008-02-14 09.11 นาที KU Online ครั้งที่ 68 : สตรอเบอรี่พันธุ์ใหม่ พันธุ์พระราชทาน 80 56 160
2008-02-14 09.11 นาที KU Online ครั้งที่ 68 : สตรอเบอรี่พันธุ์ใหม่ พันธุ์พระราชทาน 80 512 142
2008-02-07 18.40 นาที KU Online ครั้งที่ 67 : พระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระพี่นางเธอฯ ต่อผู้รับทุนโอลิมปิควิชาการ 56 151
2008-02-07 18.40 นาที KU Online ครั้งที่ 67 : พระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระพี่นางเธอฯ ต่อผู้รับทุนโอลิมปิควิชาการ 512 128
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 36] [ PAGE 37 / 50 ] [Next = 38]