Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2010-03-19 18.02 นาที ครั้งที่ 19/2553 : ม.วิจัย การดำเนินงานของศูนย์วิทยาการขั้นสูงฯ ตอน 4 56 88
2010-03-19 18.02 นาที ครั้งที่ 19/2553 : ม.วิจัย การดำเนินงานของศูนย์วิทยาการขั้นสูงฯ ตอน 4 512 76
2010-03-18 13.52 นาที ครั้งที่ 18/2553 : ม.วิจัย การดำเนินงานของศูนย์วิทยาการขั้นสูงฯ ตอน 3 56 57
2010-03-18 13.52 นาที ครั้งที่ 18/2553 : ม.วิจัย การดำเนินงานของศูนย์วิทยาการขั้นสูงฯ ตอน 3 512 66
2010-03-17 15.22 นาที ครั้งที่ 17/2553 : มก.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาฯ แด่เจ้าชายอากิชิโนแห่งญี่ปุ่น 56 65
2010-03-17 15.22 นาที ครั้งที่ 17/2553 : มก.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาฯ แด่เจ้าชายอากิชิโนแห่งญี่ปุ่น 512 64
2010-03-15 16.15 นาที ครั้งที่ 16/2553 : ม.วิจัย การดำเนินงานของศูนย์วิทยาการขั้นสูงฯ ตอนที่ 2 56 63
2010-03-15 16.15 นาที ครั้งที่ 16/2553 : ม.วิจัย การดำเนินงานของศูนย์วิทยาการขั้นสูงฯ ตอนที่ 2 512 197
2010-03-12 12.08 นาที ครั้งที่ 15/2553 : ม.วิจัย การดำเนินงานของศูนย์วิทยาการขั้นสูงฯ ตอนที่ 1 56 70
2010-03-12 12.08 นาที ครั้งที่ 15/2553 : ม.วิจัย การดำเนินงานของศูนย์วิทยาการขั้นสูงฯ ตอนที่ 1 512 90
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 3] [ PAGE 4 / 50 ] [Next = 5]