Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2007-10-11 14.58 นาที KU Online ครั้งที่ 35 : โครงการธนาคารหน่วยกิต 56 843
2007-10-11 14.58 นาที KU Online ครั้งที่ 35 : โครงการธนาคารหน่วยกิต 512 798
2007-10-08 16.52 นาที KU Online ครั้งที่ 34 : ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป 56 186
2007-10-08 16.52 นาที KU Online ครั้งที่ 34 : ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป 512 179
2007-10-03 13.54 นาที KU Online ครั้งที่ 33 : โครงการรางวัลคุณภาพ 56 516
2007-10-03 13.54 นาที KU Online ครั้งที่ 33 : โครงการรางวัลคุณภาพ 512 504
2007-09-28 29.06 นาที KU Online ครั้งที่ 32 : โครงการเรียนล่วงหน้า 56 802
2007-09-28 29.06 นาที KU Online ครั้งที่ 32 : โครงการเรียนล่วงหน้า 512 717
2007-09-26 14.36 นาที KU Online ครั้งที่ 31 : โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุก 56 176
2007-09-26 14.36 นาที KU Online ครั้งที่ 31 : โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุก 512 154
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 43] [ PAGE 44 / 50 ] [Next = 45]