Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2007-09-05 13.39 นาที KU Online ครั้งที่ 25 : การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 56 158
2007-09-05 13.39 นาที KU Online ครั้งที่ 25 : การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 512 136
2007-08-31 16.54 นาที KU Online ครั้งที่ 24 : หุ่นจำลองจากยางพารา 56 503
2007-08-31 16.54 นาที KU Online ครั้งที่ 24 : หุ่นจำลองจากยางพารา 512 419
2007-08-30 8.33 นาที KU Online ครั้งที่ 23 : งานแถลงข่าวโครงการหลวงประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 4-9 ก.ย. 50 56 165
2007-08-30 8.33 นาที KU Online ครั้งที่ 23 : งานแถลงข่าวโครงการหลวงประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 4-9 ก.ย. 50 512 160
2007-08-22 21.21 นาที KU Online ครั้งที่ 22 : นิสิตมก.คว้ารางวัลชนะเลิศการประวกดไมโครซอฟท์ระดับโลก 2007 56 205
2007-08-22 21.21 นาที KU Online ครั้งที่ 22 : นิสิตมก.คว้ารางวัลชนะเลิศการประวกดไมโครซอฟท์ระดับโลก 2007 512 356
2007-08-07 18.37 นาที KU Online ครั้งที่ 21 : งานด้านทรัพย์สิน กับการพัฒนามหาวิทยาลัย 56 188
2007-08-07 18.37 นาที KU Online ครั้งที่ 21 : งานด้านทรัพย์สิน กับการพัฒนามหาวิทยาลัย 512 187
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 45] [ PAGE 46 / 50 ] [Next = 47]