Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2007-06-13 17.12 นาที KU Online ครั้งที่ 10 : นโยบายและแผนงานทางด้านงานวิจัย มก. 56 243
2007-06-13 17.12 นาที KU Online ครั้งที่ 10 : นโยบายและแผนงานทางด้านงานวิจัย มก. 512 196
2007-06-08 9.20 นาที KU Online ครั้งที่ 9 : สู่อ้อมกอดนนทรี 56 952
2007-06-08 9.20 นาที KU Online ครั้งที่ 9 : สู่อ้อมกอดนนทรี 512 695
2007-06-05 13.55 นาที KU Online ครั้งที่ 8 : สกู๊ปก้าวแรก...สู่บัณฑิตยุคใหม่ 56 407
2007-06-05 13.55 นาที KU Online ครั้งที่ 8 : สกู๊ปก้าวแรก...สู่บัณฑิตยุคใหม่ 512 256
2007-05-29 19.53 นาที KU Online ครั้งที่ 7 : งานด้านบริการวิชาการ 56 878
2007-05-29 19.53 นาที KU Online ครั้งที่ 7 : งานด้านบริการวิชาการ 512 484
2007-05-24 13.48 นาที รายการ KU Online ครั้งที่ 6 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 56 390
2007-05-24 13.48 นาที รายการ KU Online ครั้งที่ 6 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 512 236
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 48] [ PAGE 49 / 50 ] [Next = 50]