Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2010-01-21 07.25 นาที ครั้งที่ 04/2553 : มก.เยือน ม.จำปาสัก สปป.ลาวร่วมสนับสนุนพัฒนางานวิชาการ 56 98
2010-01-21 07.25 นาที ครั้งที่ 04/2553 : มก.เยือน ม.จำปาสัก สปป.ลาวร่วมสนับสนุนพัฒนางานวิชาการ 512 409
2010-01-14 16.12 นาที ครั้งที่ 03/2553 : รางวัลดีเด่น นวัตกรรมการให้บริการ สำนักหอสมุด มก. 56 101
2010-01-14 16.12 นาที ครั้งที่ 03/2553 : รางวัลดีเด่น นวัตกรรมการให้บริการ สำนักหอสมุด มก. 512 303
2010-01-11 13.30 นาที ครั้งที่ 02/2553 : โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2552 56 102
2010-01-11 13.30 นาที ครั้งที่ 02/2553 : โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2552 512 557
2010-01-06 11.55 นาที ครั้งที่ 01/2553 : มก.จัดงานวันเด็กไทยหัวใจกีฬา 56 83
2010-01-06 11.55 นาที ครั้งที่ 01/2553 : มก.จัดงานวันเด็กไทยหัวใจกีฬา 512 605
2009-12-28 18.38 นาที KU Online ครั้งที่ 221 : ส่งสุขปีใหม่จากใจอธิการบดี 56 133
2009-12-28 18.38 นาที KU Online ครั้งที่ 221 : ส่งสุขปีใหม่จากใจอธิการบดี 512 914
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 6] [ PAGE 7 / 50 ] [Next = 8]