Need !
Windows Media Player

Download Windows Media
Player 10 for Windows XP
Download Windows Media
Player 9 for Windows 98/ME/2000
วันที่ ความยาว หัวข้อเรื่อง ความเร็ว (kbps) สถิติรวม
2009-11-16 05.13 นาที KU Online ครั้งที่ 215 : กังหันน้ำต้นแบบผลิตกระแสไฟฟ้าตามพระราชดำริ 56 118
2009-11-16 05.13 นาที KU Online ครั้งที่ 215 : กังหันน้ำต้นแบบผลิตกระแสไฟฟ้าตามพระราชดำริ 512 533
2009-11-09 17.03 นาที KU Online ครั้งที่ 214 : โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย ตอนที่ 4 56 134
2009-11-09 17.03 นาที KU Online ครั้งที่ 214 : โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย ตอนที่ 4 512 120
2009-10-29 10.18 นาที KU Online ครั้งที่ 213 : อาคารวชิรานุสรณ์ 56 1644
2009-10-29 10.18 นาที KU Online ครั้งที่ 213 : อาคารวชิรานุสรณ์ 512 477
2009-10-21 15.05 นาที KU Online ครั้งที่ 212 : มก.เปิดตัว KUB 200 เครื่องผลิตไบโอดีเซลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 512 121
2009-10-21 15.05 นาที KU Online ครั้งที่ 212 : มก.เปิดตัว KUB 200 เครื่องผลิตไบโอดีเซลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 512 96
2009-10-21 14.40 นาที KU Online ครั้งที่ 211 : อาจารย์ มก.คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2552 56 112
2009-10-21 14.40 นาที KU Online ครั้งที่ 211 : อาจารย์ มก.คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2552 512 90
PAGE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [Prev = 8] [ PAGE 9 / 50 ] [Next = 10]